X Bieg Marszałka w Sulejówku.

Gdy w 2008 r. „mierzyliśmy swe siły na zamiary” i rozważaliśmy powrót do historycznych „MARSZÓW SULEJÓWEK – BELWEDER”, wszelkie biegi długodystansowe, łącznie z maratonem, były już w Polsce znanym amatorskim ruchem sportowym. rozwijającym się w niebywałym tempie.

Pierwszym dziewięciu BIEGOM MARSZAŁKA towarzyszyło ogromne zainteresowanie i sympatia ogółu Polaków, gdyż kierując się systemem wartości Marszałka organizatorzy wyostrzyli kąt widzenia na proste etyczne zasady, kształtujące pożądany model zdrowego, silnego oraz odpornego psychicznie Polaka, o czym marzył Marszałek Józef Piłsudski.

Dążeniem organizatorów -GRUPA INICJATYWNA MIESZKAŃCÓW SULEJÓWKA oraz TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SULEJÓWKA, (obie organizacje pozarządowe) – jest przyczynianie się do rozpowszechniania tej idei, a także wzbudzanie szacunku dla zapału i bezinteresownej pracy licznej rzeszy wolontariuszy, których ambicją jest kolejny sukces BIEGU.

Myślą przewodnią corocznych BIEGÓW MARSZAŁKA jest możliwie wierne przybliżanie ich do przedwojennych MARSZÓW SULEJOWEK –BELWEDER. I jeżeli udaje się nam, że elementy ideowe i przesłanie patriotyczne Twórcy Polski Niepodległej są coraz bardziej zauważane przez uczestników i kibiców i podkreślane jako wartości najważniejsze, to utwierdzamy się, że obraliśmy kierunek prawidłowy.

Marzeniem organizatorów BIEGÓW MARSZAŁKA jest pozyskanie liczniejszego udziału w zawodach żołnierzy oraz harcerstwa polskiego. Specjalnie dla nich wprowadzimy kwalifikację służb mundurowych dla których puchar ufunduje Minister Obrony Narodowej.