Informacje

Program

1. Termin biegu: Termin biegu: 02 października (sobota) 2021 r.

 godz. 10.00 – start honorowy (kopiec Marszałka)

 godz. 10.20 – start ostry (sprzed budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych), Sulejówek, ul. Paderewskiego 29

2. Start biegu: godz.10.20 – bieg na dystansie 10 000 metrów.

3. Przebieg trasy: miasto Sulejówek (trasa praktycznie cała po asfalcie z dobiegiem na stadionie.

4. Limit czasu:

a) limit czasu dla dystansu 10 000 metrów wynosi 1,5 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

b) zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

c) trasa będzie posiadała pionowe oznaczenia dystansu co 1 kilometr, licząc od startu do mety.

Biuro Zawodów będzie się znajdowało w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29.