Informacje

Program

1. Termin biegu: Termin biegu: 08 czerwca (sobota) 2024 r.

 – godz. 10.00 – złożenie kwiatów przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 – godz. 10.20 – start ostry (sprzed budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych), Sulejówek, ul. Paderewskiego 29

2. Start biegu: godz.10.20 – bieg na dystansie 10 000 metrów.

3. Biuro zawodów: w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku, ul. Paderewskiego
29 czynne od 7.30.

3. Przebieg trasy: miasto Sulejówek (trasa praktycznie cała po asfalcie z dobiegiem na
stadionie.

4. Limit czasu:

a) limit czasu dla dystansu 10 000 metrów wynosi 1,5 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

b) zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

c) trasa będzie posiadała pionowe oznaczenia dystansu co 1 kilometr, licząc od startu do mety.

Biuro Zawodów będzie się znajdowało w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29.


Biegi towarzyszące:

XII Memoriał im. Haliny Zielińskiej  
Start biegu: godz.10.20 – bieg na dystansie 3 400 metrów (start wspólny razem z biegiem głównym)

Bieg Malucha
Start biegu: godz. 9.30 – bieg na ok 70 m (do 5 lat), 

Bieg Starszaka
Start biegu: godz. 9.45 – bieg na  ok 300 m (do lat 9)